Wednesday, May 31, 2023
Homeการเลี้ยงสัตว์Vermiculture: การเลี้ยงแมลงวันทองเพื่อบำรุงดิน

Vermiculture: การเลี้ยงแมลงวันทองเพื่อบำรุงดิน

Vermiculture: การเลี้ยงแมลงวันทองเพื่อบำรุงดิน

ความหมายของ Vermiculture

Vermiculture หมายถึง การเลี้ยงและใช้เม็ดจำพวกแมลงวันทองเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืช เมื่อแมลงวันทองทำงานของตนบนดิน ไส้เดือนและมูลมดจะสลายตัวจนกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มีประโยชน์สำหรับพืช

การเลี้ยงแมลงวันทอง

วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงแมลงวันทอง

 • เพื่อผลิตปุ๋ยหมักด้วยการใช้แมลงวันทอง
 • เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน
 • เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน

การเลือกแมลงวันทองในการเลี้ยง

 • แมลงวันทองป่า (Eudrilus eugeniae) ใช้สำหรับเลี้ยงอย่างแพร่หลายในการผลิตปุ๋ยหมัก
 • แมลงวันทองเล็ก (Perionyx excavatus) ใช้สำหรับเลี้ยงคนละน้อยในที่บ้าน

เลี้ยงแมลงวันทอง

 • เตรียมปลูกหรือการสร้างถังเลี้ยงแมลงวันทอง
 • เตรียมอาหารสำหรับแมลงวันทอง เช่น มูลสัตว์ ผักต่างๆ ใบไม้ อาหารของคน
 • วางไส้เดือนและเม็ดแมลงวันทองลงในถังเลี้ยง และใส่อาหารเพิ่มเติมให้สัตว์ได้รับอาหารพอเพียง

ผลิตปุ๋ยหมักด้วย Vermiculture

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ย

 1. สำรวจจำนวนแมลงวันทอง
 2. อัดไส้เดือนเข้าไปในปลายถังเลี้ยง
 3. เติมอาหารให้กับแมลงวันทอง
 4. ตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิของหมัก
 5. หมักปุ๋ยจนกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวหรือเปลี่ยนสี
 6. คัดแยกของที่หมักแล้ว และนำไปใช้งาน

ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยที่ผลิตจาก Vermiculture

 • อินทรีย์ต่อไปของการเกษตรที่กำลังเป็นที่นิยม
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 • กำจัดสารพิษจากดิน
 • ลดส่วนต่อประชาชนของการทิ้งขยะ

FAQ

1. Vermiculture คืออะไร?

Vermiculture หมายถึง การเลี้ยงและใช้เม็ดจำพวกแมลงวันทองเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสำหรับพืช

2. ทำไมถึงต้องเลี้ยงแมลงวันทอง?

แมลงวันทองมีความสามารถในการย่อยสลายมูลหรืออินทรีย์วัตถุด้วยกระบวนการของไส้เดือน และทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น

3. อุปสรรคในการเลี้ยงแมลงวันทองคืออะไร?

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในถังเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แมลงวันทองทำงานของตนได้ดี

4. ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยที่ผลิตจาก Vermiculture คืออะไร?

 • อินทรีย์ต่อไปของการเกษตรที่กำลังเป็นที่นิยม
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 • กำจัดสารพิษจากดิน
 • ลดส่วนต่อประชาชนของการทิ้งขยะ

5. แมลงวันทองที่ใช้ในการเลี้ยงหลายอย่างมีอะไร?

 • แมลงวันทองป่า (Eudrilus eugeniae) ใช้สำหรับเลี้ยงอย่างแพร่หลายในการผลิตปุ๋ยหมัก
 • แมลงวันทองเล็ก (Perionyx excavatus) ใช้สำหรับเลี้ยงคนละน้อยในที่บ้าน

6. ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยด้วย Vermiculture คืออะไร?

 1. สำรวจจำนวนแมลงวันทอง
 2. อัดไส้เดือนเข้าไปในปลายถังเลี้ยง
 3. เติมอาหารให้กับแมลงวันทอง
 4. ตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิของหมัก
 5. หมักปุ๋ยจนกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวหรือเปลี่ยนสี
 6. คัดแยกของที่หมักแล้ว และนำไปใช้งาน

7. Vermiculture สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้หรือไม่?

การผลิตปุ๋ยด้วยการใช้ Vermiculture สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ เนื่องจากปุ๋ยที่ผลิตด้วยวิธีนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และมีประโยชน์สำหรับดินและสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติโดยไม่มีผลลัพธ์ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments