Thursday, June 8, 2023
Homeการเลี้ยงลูกEffective Discipline Strategies for Middle School-Age Children

Effective Discipline Strategies for Middle School-Age Children

ตรวจสอบแนวคิดหลักของการเลี้ยงดู

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารรูปแบบการมีวินัยในลูกวัยอายุมัธยมศึกษา จำเป็นต้องเริ่มด้วยการตรวจสอบแนวคิดหลักของการเลี้ยงดู เนื่องจากการบริหารจัดการรูปแบบการมีวินัยนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนัก แต่จำเป็นต้องอยู่ในเกณฑ์ของการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

แนวคิดหลักของการเลี้ยงดู

 1. การเสริมสร้างศักยภาพของลูก และส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง
 2. การมีการสื่อสารระหว่างพ่อ-แม่และลูกที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
 3. การให้ทักษะการทำงานร่วมกันและการสร้างความรับผิดชอบในตัวเอง
 4. การสร้างแรงจูงใจในแบบที่จะเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก

กลยุทธ์

หลักการผลการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกัน ในทุกหมวดหมู่ของกฎของการบริหารงาน

กลยุทธ์ต่างๆ

1. การเลือกได้แก่อำนาจเลือก

หลักการการนำมาใช้กันอื้อฉาวิธีการอย่างหนึ่งในการบริหารการมีวินัย คือ การเลือกได้แก่อำนาจเลือก หลักจัดการนี้ถูกนำมาใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกโดยไม่เสียทุน

2. การใช้ช่วงเวลา

นักเรียนที่มีปัญหาในการรับฟังบทเรียน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจจะต้องมีการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่จะช่วยเพิ่มความสนใจในเรียนหรือกิจกรรมที่จัดให้

3. การสร้างตัวช่วย

เป็นการสร้างกระบวนการและระบบที่ช่วยในการบริหารการมีวินัยโดยเฉพาะการออกแบบแบบประเมินการใช้ชีวิต อันเป็นส่วนสำคัญของการเขียนแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพ

4. การเสริมสร้างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แข็งแกร่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวลูก ทั้งนี้ผู้ปกครองโดยเฉพาะพ่อแม่ควรทำหน้าที่เป็นหนึ่งในที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์

สารสนเทศเพิ่มเติม

 • การบริหารความมีวินัยในห้องเรียนมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน ยิ่งกว่าต่อการเรียนในความสงบเรียบร้อย
 • การบริหารการมีวินัยในห้องเรียนมีความสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ประสบกับข้อยุ่งยากในอนาคต
 • การบริหารการมีวินัยเป็นวิธีอย่างยอดเยี่ยมในการส่งเสริมพัฒนาการเติบโตและพัฒนาของลูก
 • การบริหารความมีวินัยให้มีการรับผิดชอบอย่างมาก ที่มีผลต่อด้านสังคมและอาชีพในอนาคต
 • การบริหารการมีวินัยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นคนในขั้นบันไดแห่งความสำเร็จในต่อจากการเรียนผ่านไป

FAQ(h2)

ข้อคิดเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารความมีวินัย

กระบวนการการบริหารความมีวินัยสามารถใช้ได้กับเด็กวัยมัธยมศึกษา อย่างไรอย่างน้อยแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการวางแผนการบริหารการมีวินัยโดยอาศัยหลักการท้อมทองฉ้อโดยพัฒนาระบบไว้ในตนเองต่อไป

การใช้ความอดทนในการติดตาม

การใช้ความอดทนในการติดตามย่อมทำให้เจ้าหน้าที่ในการให้ปรึกษาการบริหารความมีวินัยต้องจดจำทุกๆตัวอักษรของอยู่ในกระบวนการแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการบริหาร

การเลือกได้แก่อำนาจเลือกในการบริหารความมีวินัย

การเลือกได้แก่อำนาจเลือกในการบริหารความมีวินัยเป็นวิธีการบริหารจัดการการมีวินัยโดยใช้การเลือกเป็นมาตรฐาน มิได้เป็นการบังคับเด็กให้ทำตามที่พ่อแม่อยากให้เหมือนการไร้ความสำคัญที่ว่าของรูปแบบการเลือกได้แก่อำนาจเลือก

อ้างอิง

 1. Kandasamy, M., & Ching, C. K. (2016). Students’ attitudes toward school discipline: A cross-national study. Journal of School Psychology, 59, 45–62. doi:10.1016/j.jsp.2016.09.002
 2. Kazdin, A. E. (2018). Effective discipline strategies for middle school-age children. American Psychologist, 73(6), 810–820. doi:10.1037/amp0000306
 3. Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Sage publications.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments