Saturday, June 3, 2023
HomeการศึกษาACT คืออะไร? เรียนรู้วิธีสอบ

ACT คืออะไร? เรียนรู้วิธีสอบ


ACT คืออะไร? เรียนรู้วิธีสอบ

ACT เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อวัดความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การสอบ ACT เป็นการทดสอบความรู้แบบ multiple-choice และมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 3 ชั่วโมงและ 35 นาที นักเรียนสามารถสอบ ACT ได้มากกว่าครั้งเดียว แต่ระหว่างการสอบ ห้ามนำเวลาหรือข้อมูลเข้าไปในห้องสอบ และมีคะแนนเฉลี่ยของ ACT เท่ากับ 20-36

วิธีสอบ ACT

การเตรียมตัวสำหรับการสอบ ACT จะต้องเน้นการทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่นักเรียนต้องสอบ โดยเฉพาะในด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สำคัญในการสอบ ACT แนะนำให้ดูเอกสารของ ACT ที่ใช้ตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป และทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแบบโดยรอบ ทำความเข้าใจข้อมูลและกราฟแท่งแบบพื้นฐาน ทั้งนี้สามารถดูโจทย์ข้อสอบ ACT จากเว็บไซต์หรือหนังสือที่กำหนดไว้ได้

ไหว้วัดความรู้และความสามารถของสตร้องค์

การสอบ ACT เป็นการวัดความรู้และความสามารถของนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้นไม่มีวิธีทำให้สอบได้ 100% แต่มีวิธีรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ ACT ให้ตอบถูกที่สุด โดยต้อง:

 1. ทำโจทย์ที่เป็นคะแนนสูงก่อน ทำให้มีคะแนนเต็มในแต่ละส่วน และช่วยให้มั่นใจในการสอบ

 2. เรียนรู้เทคนิคการตอบข้อสอบ เช่น วิเคราะห์ให้แม่นยำ บอกเหตุผล คำนวณให้ถูกต้อง พยายามดูคำตอบจริงๆและเรียนรู้การลอกลายได้

 3. ติดตามวิทยากรในขณะสอบ ไว้รับข้อความและแนวทางตอบข้อสอบ ทำให้เราทำได้ถูกต้อง และสามารถทำได้เร็วกว่า

 4. เน้นบอกถึงทักษะความสามารถ ไม่เพียงแค่ความรู้ ได้คะแนนสูงกว่า

 5. ลองให้เวลาสำหรับแต่ละข้อ ทำอย่างรวดเร็วและละเอียดรอบคอบ โดยไม่บังคับตัวเองในกำหนดเวลาในแต่ละข้อ

FAQs

 1. การสอบ ACT ต้องลงทะเบียนกับองค์กรใด?
  คุณสามารถลงทะเบียนกับ ACT ได้ทั่วโลก บางทีผู้สอบจะลงทะเบียนผ่านโรงเรียนของพวกเขา ติดต่อโรงเรียนของคุณเพื่อดูว่าองค์กรใดที่เข้าร่วมการสอบ ACT

 2. คะแนนขั้นต่ำที่ต้องการสำหรับสอบ ACT คืออะไร?
  คะแนนเฉลี่ยและคะแนนกว่าจะไม่น้อยกว่า 20 และ 36 คะแนนตามต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย คุณสามารถติดต่อฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเข้าศึกษาเพื่อทราบว่าคุณต้องการคะแนนอะไร

 3. ผลการสอบ ACT จะประกาศอย่างไร?
  ผลการสอบ ACT จะประกาศผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทาง ACT จะส่งผลการทดสอบใน 2 สัปดาห์หลังการสอบ

 4. เหตุผลที่นิยมสอบ ACT มากกว่า SAT คืออะไร?
  SAT มีความมั่นคงทางการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแต่ละการสอบมากกว่า ACT ซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน แต่ใน ACT นักเรียนได้เริ่มสอบและโรงเรียนได้รับคะแนนอย่างรวดเร็ว

 5. สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนสอบ ACT คืออะไร?
  คุณควรเตรียมตัวด้วยการอ่านโจทย์ข้อสอบ ACT และทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ต้องสอบ พยายามส่งให้โรงเรียนของคุณสนใจไว้ก่อน
  เพื่อการสอบผ่านโดยไม่ผิดหวัง โปรดตัดสินใจสอบอย่างแข็งแรงและดูแลสุขภาพดีๆด้วย!

References:

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments