Thursday, June 1, 2023
Homeสุขภาพโรคฮันติงตัน: สาเหตุ อาการ และการดูแล

โรคฮันติงตัน: สาเหตุ อาการ และการดูแล

โรคฮันติงตัน: สาเหตุ อาการ และการดูแล

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฮันติงตัน

โรคฮันติงตันหรือ Parkinson’s Disease เป็นโรคสมองที่เกิดจากการสูญเสียเซลล์สมอง ทำให้เกิดอาการสั่นสะเทือน คลื่นไหลของร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่ช้าลง โรคนี้จะเริ่มแสดงอาการอย่างช้าๆ และทุกคนที่เป็นโรคนี้จะต้องรับการรักษาตลอดชีวิต

สาเหตุของโรคฮันติงตัน

สาเหตุของโรคฮันติงตันยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถเป็นสาเหตุได้ เช่น พันธุกรรม ตัวยาที่ใช้รักษาโรคอื่น ๆ และปัจจัยแวดล้อม เช่น การสั่นสะเทือนของร่างกายจากการทำงานเป็นเวลานาน สารพิษ การบาดเจ็บ และความเครียด

อาการของโรคฮันติงตัน

โรคฮันติงตันมีอาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น เช่น

อาการสั่นสะเทือน

เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด ทำให้เกิดการสั่นของมือ แขน ขา หรือเหยียดตัว

การเคลื่อนไหวช้าลง

ตัวคนที่เป็นโรคนี้จะมีการเคลื่อนไหวช้าลง ซึ่งทำให้เกิดความลำบากในการเดิน ขยับตัว เลียนแบบเคลื่อนไหว

ความชัดเจนลดลง

คนที่เป็นโรคฮันติงตันอาจมีปัญหากับการคิด หรือความจำที่ไม่ดี

อาการอื่นๆ

อาการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หญงท้องอึดอัด เป็นเพศภูมิคุ้มกันต่ำ ตำแหน่งการเปลี่ยนแปลง การคมนาคมและการพูดล่าช้าลง เป็นต้น

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคฮันติงตันเริ่มจากการตรวจสอบอาการของผู้ป่วย และคลินิกการทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบการเคลื่อนไหว การทดสอบแรงจูงใจ และการทดสอบความยืดหยุ่นของเส้นประสาท การตรวจสอบทางภาพ อาจจะใช้ CT Scan MRI Scan หรือ PET Scan ในการวินิจฉัย

การรักษา

ยังไม่มีทางรักษาโรคฮันติงตันแต่อย่างใด แต่การใช้ยาสามารถช่วยลดอาการเบาหวานและภาวะเครียดได้ การออกกำลังกายและการกินอาหารที่เหมาะสมมีความสำคัญสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวและสุขภาพที่ดี นอกจากนี้การใช้ยาและการผ่าตัดก็อยู่ในขั้นตอนการรักษา

การดูแลตนเอง

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เป็นโรคฮันติงตันจะต้องรับการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี ออกกำลังกาย กินอาหารสุขภาพดี และหลีกเลี่ยงปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้อาการเสียชีวิตได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน

ทำไมโรคฮันติงตันถึงเกิดขึ้น?

สาเหตุของโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่มีความเป็นไปได้ว่าพันธุกรรม การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีบางชนิดในสมอง เป็นปัจจัยที่เป็นตัวร้าย

โรคฮันติงตันติดต่อไปยังคนใกล้ชิดได้หรือไม่?

ไม่สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสได้ แต่คนใกล้ชิดจะมีโอกาสเป็นโรคฮันติงตันมากขึ้นหากมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้

การรักษาโรคฮันติงตันสามารถหายได้หรือไม่?

ยังไม่มีทางรักษาที่สามารถทำให้โรคฮันติงตันหายไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่การใช้ยาและหมั่นออกกำลังกายสามารถช่วยลดอาการได้

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่เป็นโรคฮันติงตันควรปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี กินอาหารสุขภาพดี มีกิจกรรมสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกาย และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้อาการเสียชีวิตได้

สรุป

โรคฮันติงตันเป็นโรคสมองที่เกิดจากการสูญเสียเซลล์สมอง ทำให้เกิดอาการสั่นสะเทือน คลื่นไหลของร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่ช้าลง คนที่เป็นโรคนี้จะต้องรับการรักษาตลอดชีวิตและต้องมีการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

อ้างอิง

  1. National Institute of Neurological Disorders and Stroke Fact Sheet. Parkinson’s Disease Information Page. Web. 27 มกราคม 2021.
  2. American Parkinson Disease Association. Parkinson’s Disease Information. Web. 27 มกราคม 2021.
  3. Parkinson’s Foundation. Understanding Parkinson’s. Web. 27 มกราคม 2021.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments