Saturday, June 3, 2023
Homeสุขภาพโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน: สาเหตุ อาการ และการจัดการ (Acute respiratory distress syndrome: Causes, symptoms, and management)

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน: สาเหตุ อาการ และการจัดการ (Acute respiratory distress syndrome: Causes, symptoms, and management)

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน: สาเหตุ อาการ และการจัดการ

ในช่วงบาดเจ็บหรือป่วยรุนแรง โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute respiratory distress syndrome, ARDS) มักเกิดขึ้นเพราะการติดเชื้อ หรือปัจจัยต่างๆ เช่น บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่กระทบต่อทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ARDS ได้

สาเหตุของโรค ARDS

สาเหตุของโรค ARDS มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น

การติดเชื้อ

การติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae หรือ Pseudomonas aeruginosa อาจเป็นสาเหตุของโรค ARDS

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่กระทบลงบนทางเดินหายใจ เช่น หมดสติหรือการสูดของสารพิษ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ARDS

การดื่มสารพิษหรือยาเกิน

การดื่มยาหรือสารพิษ หรือการเรียกใช้สารเคมีอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสะสมของของเสียในปอดอาจเป็นสาเหตุของโรค ARDS

อาการของโรค ARDS

อาการของโรค ARDS ที่พบได้บ่อยคือ

เหนื่อยหอบ

ผู้ป่วยโรค ARDS มักมีอาการเหนื่อยหอบหลังจากการออกแรง ทำงานหนัก หรือต้องการพักผ่อนระยะเวลายาวนาน

หายใจลำบาก

อาการหายใจลำบากเป็นอาการที่พบได้มากในโรค ARDS เนื่องจากปอดไม่สามารถทำงานอย่างปกติได้

ปากแห้งและเหงื่อออก

ผู้ป่วยโรค ARDS มักมีอาการปากแห้งและเหงื่อออก ซึ่งต้องรับการดูแลภายในโรงพยาบาล

การจัดการโรค ARDS

การจัดการที่ถูกต้องสำหรับโรค ARDS ต้องเน้นไปที่เพื่อให้ปอดทำงานได้สมบูรณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกซ้อนโดยควบคู่กับการให้การรักษาภายในโรงพยาบาล

การเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ

การเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องกำเนิดอากาศบริสุทธิ์ เช่น ventilator จะช่วยลดการล้มเหลวของปอด

การรักษาอาการแทรกซ้อน

โรค ARDS สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น เยื่อบุตาระเบิด เลือดออกจากปอด หรือเกิดการติดเชื้อในเส้นเลือด การรักษาอาการแทรกซ้อนนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อสรุป

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือ ARDS เป็นโรคที่มีอาการบ่อยคือเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ปากแห้ง และเหงื่อออก สาเหตุของโรคนี้ส่วนมากคือการติดเชื้อและอุบัติเหตุกับทางเดินหายใจ การรักษาโรคนี้โดยสมบูรณ์จำเป็นต้องพิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจและการรักษาอาการแทรกซ้อนโดยด่วน

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments