Saturday, June 10, 2023
Homeการเงินแนะนำสกุลเงินที่ควรรู้ในการทำธุรกรรมต่างประเทศ

แนะนำสกุลเงินที่ควรรู้ในการทำธุรกรรมต่างประเทศ

แนะนำสกุลเงินที่ควรรู้ในการทำธุรกรรมต่างประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศหรือการซื้อขายสินค้ากับผู้คนในต่างประเทศมักจะต้องใช้เงินสกุลต่างประเทศ แต่พอมาถึงเวลาทำธุรกรรม มีสกุลเงินอะไรบ้างที่ควรรู้ในการทำธุรกรรมต่างประเทศบ้าง? ในบทความนี้เราจะแนะนำสกุลเงินพื้นฐานที่ช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

สกุลเงิน

ดอลลาร์อเมริกัน (USD)

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำธุรกรรมต่างประเทศ ด้วยความคงทนและความเสถียรทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนมักวางแผนการลงทุนในดอลลาร์อเมริกัน

ยูโร (EUR)

ยูโรเป็นสกุลเงินแห่งสภายุโรป (EU) ซึ่งประโยชน์จากภาคการค้าร่วมกันในยุโรป สกุลเงินนี้เริ่มใช้งานและเข้าสู่ตลาดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999 โดยมีข้อดีคือ ความมั่นคงสูง และผลตอบแทนทางการลงทุนที่ดี

เยนญี่ปุ่น (JPY)

เยนเป็นสกุลเงินแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้อหาของสกุลเงินนั้นยังถูกรวมถึงวัดประจำประเทศ เป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมกับเยนอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีกฎหมายและข้อบังคับที่ขัดกับการลงทุนโดยตรง

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินแห่งสหราชอาณาจักร โดยมีชื่อเดิมว่า “ปอนด์” (pound) ปัจจุบันมีความสำคัญเพราะสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนึ่งในสมาชิกในยุโรป การใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงในการทำธุรกรรมต่างประเทศอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตลอดเวลา

สรุป

สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการทำธุรกรรมต่างประเทศมีหลายประเภท แต่สกุลเงินพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยคือดอลลาร์อเมริกัน (USD) ยูโร (EUR) เยนญี่ปุ่น (JPY) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

FAQ

1. สกุลเงินไหนที่ควรเลือกใช้สำหรับการทำธุรกรรมต่างประเทศ?

ตอบ: หากไม่แน่ใจว่าจะเลือกสกุลเงินไหนให้ใช้ เราอยากแนะนำให้เลือกใช้ดอลลาร์อเมริกัน (USD) หรือยูโร (EUR) เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้มีความนิยมและมีความมั่นคงในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2. อะไรคือเหตุผลที่สกุลเงินหลายประเภทจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง?

ตอบ: สาเหตุที่สกุลเงินมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในภาวะการเงินและการเมืองของประเทศนั้น ๆ รวมถึงมีผลต่อความพึงพอใจในการลงทุน

3. สกุลเงินใดที่มีผลตอบแทนทางการลงทุนที่ดี?

ตอบ: สกุลเงินแต่ละประเภทมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตลาดและสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เยนญี่ปุ่น (JPY) และดอลลาร์อเมริกัน (USD) เป็นสกุลเงินที่มักมีผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน

อ้างอิง

  • 「外国為替市場の鉄則」, 「リテール外国為替トレーディング」
  • 「外貨預金口座比較ランキング一覧」
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments