Thursday, June 1, 2023
Homeสุขภาพวิธีลดความสูงไขมันเลือดที่เป็นประโยชน์

วิธีลดความสูงไขมันเลือดที่เป็นประโยชน์

วิธีลดความสูงไขมันเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์

ความสูงไขมันเลือดและผลกระทบต่อสุขภาพ

ความสูงไขมันเลือดหมายถึงการมีไขมันในเลือดที่มากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุของความสูงไขมันเลือดสามารถมาจากพันธุกรรม แต่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง และความดันโลหิตสูงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การลดความสูงไขมันเลือดเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และสามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย

การปรับพฤติกรรมการกิน

ลดรับประทานไขมันและน้ำตาล

การลดระดับไขมันและน้ำตาลในอาหารจะช่วยลดความสูงไขมันเลือดได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักมาก การควบคุมอาหารโดยลดปริมาณไขมันและน้ำตาลในอาหาร โดยรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และได้รับแคลอรี่เหมาะสม เป็นการช่วยลดโอกาสสำหรับเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

รับประทานผักและผลไม้

การรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายชนิด จะช่วยลดความสูงไขมันเลือดได้ เพราะผักและผลไม้มีใยอาหารที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือด และช่วยเสริมสร้างสมอง และระบบเซลล์ได้ดีขึ้น

การออกกำลังกาย

การเดิน

การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวก ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ เดินเป็นการขับเคลื่อนกล้ามเนื้อและเสริมสร้างระบบที่ดีของร่างกาย โดยเดินอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เป็นการปรับปรุงสุขภาพที่ดี

การวิ่ง

การวิ่งเป็นการบริหารเสริมกล้ามเนื้อและระบบที่ดีของร่างกายสามารถลดความสูงไขมันเลือดได้ ด้วยเวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีต่อวัน การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เส้นเอ็นดอร์ฟินต้าสูญเสียไป 7%

FAQ

1. การรับประทานอาหารแบบใดที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีความสูงไขมันเลือดสูง?

มื้ออาหารที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีความสูงไขมันเลือดสูงคือ น้อยไขมันและน้ำตาลสูง รวมถึงเน้นรับประทานผักและผลไม้

2. การออกกำลังกายแบบไหนที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความสูงไขมันเลือดสูง?

การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความสูงไขมันเลือดสูง มิใช่การออกกำลังกายหนักมาก

3. การออกกำลังกายให้ผลอย่างไรกับความสูงไขมันเลือด?

การออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยลดระดับไขมันโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อ และเสริมสร้างระบบที่ดีของร่างกาย

อ้างอิง

  • วรวิทย์ นิตยาภรณ์. (2564). การตรวจวินิจฉัยและการรักษาความสูงไขมันเลือดสูง. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.
  • Osler, W. (1908). The principles and practice of medicine Designed for the use of practitioners and students of medicine.
  • Warburton, D. E., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801-809.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments