Monday, May 29, 2023
Homeประวัติศาสตร์ลืมไม่ได้! ความมีชีวิตของชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีต

ลืมไม่ได้! ความมีชีวิตของชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีต

ลืมไม่ได้! ความมีชีวิตของชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีต

คำอธิบายเกี่ยวกับชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีต

ในอดีตของประเทศแอเมริกามีชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีวัฒนธรรมและลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันนี้หลายชนพื้นเมืองต่างนี้กำลังหายไปเรื่อยๆ แต่ความมีชีวิตของพวกเขาก็ยังคงอยู่และถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอื่น

ชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีต

ชนพื้นเมืองเพื่อนบ้านของเขตนี้ (Neighbors of This District)

ชนพื้นเมืองเพื่อนบ้านของเขตนี้ หรือที่เรียกว่า “โกโกมังคุด” (Cocoa Puffs) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภาคที่เป็นอำเภอของรัฐอะลาบามา (Alabama) และเจ้าหน้าที่การทำเกษตรของอเมริกาในปี ค.ศ.1910 เริ่มวางแผนการขยายการเพาะปลูกโกโก้ในพื้นที่แอฟริกันตะวันตก นักเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เข้าใจว่าความชื้นและความร้อนของภูมิภาคซึ่งเหมาะกับการเพาะปลูกโกโก้และนี่เป็นสิ่งที่ชนพื้นเมืองเพื่อนบ้านของเขตนี้พูดถึงเมื่อใกล้เคียงกับฝั่งตะวันตกของอเมริกา

ชนพื้นเมืองล้านนา (Lakota People)

ชนพื้นเมืองล้านนามีสมาชิกประมาณ 70,000 คน ได้รับชื่อเสียงจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกับฝ่ายของเอกราช (Great Sioux Nation) ประโยชน์หลักของชนพื้นเมืองล้านนาเป็นการเก็บเกี่ยวและล่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ชนกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมสูงที่เชื่อมั่นในการกระทำในความเป็นรอยและการเชื่อในผู้แก่ที่มีประสบการณ์มาก ๆ

ชนพื้นเมืองคีโอเวีย (Kiowa People)

ชนพื้นเมืองคีโอเวียเป็นชาวอเมริกันสมัยใหม่ที่มีวัฒนธรรมโดดเด่น นอกจากการเลี้ยงสัตว์แล้ว ชนพื้นเมืองคีโอเวียยังเป็นชาวนาและผู้ชำนาญการล่า เขาเชื่อว่ามีวิธีการเชื่อมั่นในการมองโลกในแง่ดี เพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ โดยชูการพูดคุยเพื่อประเมินค่าและเจาะลึกในเรื่องของชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ควรจะได้รับการสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีตกำลังหายไปอย่างทันทีทันใด ดังนั้นหากเราต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมของพวกเขา พวกเราควรสนับสนุนผู้สืบสานวัฒนธรรมให้ได้รับการเน้นถึง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสนับสนุนเหล่านี้

คำถามที่พบบ่อย

ชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีตมีกี่กลุ่ม?

มีหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีวัฒนธรรมและลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป

ชนพื้นเมืองล้านนามีความสำคัญอย่างไร?

ชนพื้นเมืองล้านนาได้รับชื่อเสียงจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกับฝ่ายของเอกราช และได้ทำงานเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและล่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร วัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้เชื่อมั่นในการกระทำในความเป็นรอยและการเชื่อในผู้แก่ที่มีประสบการณ์มาก ๆ

วิธีการสนับสนุนชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีตคืออะไร?

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองและการสนับสนุนผู้สืบสานวัฒนธรรมให้ได้รับการเน้นถึงจะช่วยรักษาวัฒนธรรมของพวกเขา

อ้างอิง

ปิดท้าย

ชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีตเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและลักษณะชีวิตที่มีความแตกต่างกันออกไป ความมีชีวิตของพวกเขาตอบโจทย์เกี่ยวกับความประณีตและความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเอง หากเราต้องการรักษาวัฒนธรรมของพวกเขา พวกเราควรเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสนับสนุนผู้สืบสานวัฒนธรรมให้ได้รับการเน้นถึง อย่างไรก็ตาม การได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับชนพื้นเมืองแอเมริกันในอดีตเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวุ่นวายอยู่ในความไม่แน่นอนของโลกของวันนี้

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments