ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ KoranMuslim.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ KoranMuslim.com (‘เว็บไซต์’) โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณต้องตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดอ่านและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

KoranMuslim.com จัดหาข้อมูลและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและวัฒนธรรมทั่วไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป คุณต้องตกลงใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่และอัปเดตเมื่อใช้งานหรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้

นโยบายการตระเวนรักษาความเป็นส่วนตัว

วัสดุทั้งหมดที่ให้บริการผ่าน KoranMuslim.com เป็นเจ้าของที่แท้จริงของ KoranMuslim.com หรือพาร์ทเนอร์ของเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ทำสำเนาหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อรับวัสดุในเว็บไซต์นี้ การใช้งาน การเผยแพร่ และการแพร่กระจายข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างยิ่ง

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลหรือวัสดุทั้งหมดที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้ โดย KoranMuslim.com ถือสิทธิ์ในการใช้งานวัสดุเหล่านี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดใด ๆ ก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้อาจมีผลต่อการสิ้นสุดของบริการนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ให้บริการผ่าน Situs KoranMuslim.com จะได้รับการรับรู้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านโต้แย้งของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าถึงเว็บไซต์นี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

Situs KoranMuslim.com อาจแนะนำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ ทางเราไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ เราไม่เป็นผู้แสดงออกในเรื่องผลการใช้งาน ความถูกต้อง หรือความแม่นยำของข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้

ยกเลิกการให้บริการ

KoranMuslim.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

KoranMuslim.com ได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงเว็บไซต์นี้หลังจากข้อแก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นการยอมรับและยอมรับเงื่อนไขใหม่

การชดเชย

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ KoranMuslim.com คุณตกลงอย่างถูกต้องที่จะรักษา KoranMusik.com ตัวแทน และพาร์ทเนอร์บริการและพันธมิตรของเราไว้จากความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

กฎหมายที่ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการกำหนดและอธิบายตามกฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ก็ตาม KoranMuslim.com และคุณตกลงที่จะแก้ไขไปในทางอนุญาตโดยการใช้วิธีการตัดสินของอินโดนีเซีย

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือกิจการของ KoranMuslim.com โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลที่ redaksi@koranmuslim.com.