Sunday, June 4, 2023
Homeการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงมะเต่าและเต่า: เคล็ดลับการผสมพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

การเลี้ยงมะเต่าและเต่า: เคล็ดลับการผสมพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

การเลี้ยงมะเต่าและเต่า: เคล็ดลับการผสมพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

การผสมพันธุ์วัตถุประสงค์ของมะเต่าและเต่าเป็นเรื่องสำคัญในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์ฉกาจหรือมนุษย์ล่าหมดหนี้มากขึ้น ผสมพันธุ์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้มะเต่าและเต่าเจริญเติบโตและได้บทบาทสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์นี้

ปัญหาในการผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์มะเต่าและเต่าไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะพวกเขามีระยะเวลาผสมพันธุ์ไม่มากมายตามธรรมชาติ อีกทั้งยังต้องมีผู้ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่การผสมพันธุ์เกิดขึ้นกับมะเต่าเต่าที่มีขนาดใหญ่และอายุมากๆ เพราะพวกเขามีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่บ้านที่ดี

เตรียมพร้อมก่อนการผสมพันธุ์

การเตรียมพร้อมก่อนการผสมพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การผสมพันธุ์เป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฉีดยาลดสปอร์่มให้กับเต่าและมะเต่า อีกทั้งยังต้องเตรียมตัวผู้เต็มวัยที่มีขนาดใหญ่และสุขภาพดีเพื่อผสมพันธุ์

กระบวนการผสมพันธุ์

กระบวนการผสมพันธุ์ของมะเต่าและเต่าเริ่มต้นด้วยการแยกออกเป็นสองฝ่าย จากนั้นเตรียมตัวผู้เข้าผสมพันธุ์ โดยเต่าผู้ต้องมีขนาดใหญ่และสุขภาพดี ให้เขาลองวิ่งบนหลังคาของเตาอากาศที่เตรียมไว้เพื่อตรวจสอบว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือไม่

หลังจากนั้น นำเตาอีกตัวมารวมในเวทีผสมพันธุ์โดยใช้เชือกหรือทองเท้าเป็นการพันไว้ที่ข้อต่อต่างๆ เพื่อป้องกันการต่อสู้ระหว่างพวกเขา แล้วจากนั้นปล่อยมะเต่าตัวเมียเข้าไปในช่องที่จัดเตรียมไว้ในเวทีผสมพันธุ์

เมื่อมะเต่าตัวเมียเข้ามาในช่องผสมพันธุ์ จะมีผู้ช่วยเหลือที่จะช่วยผสมพันธุ์โดยอัดช่องทางที่ผ่านในนิ้วมือของมะเต่าตัวเมียและเต่าตัวผู้ เพื่อป้องกันการเพิ่มพูนจำนวนสายพันธุ์ในวงการ

อาหารและการดูแลหลังการผสมพันธุ์

หลังการผสมพันธุ์ จะต้องเริ่มดูแลมะเต่าและเต่าทั้งคู่อย่างเข้มข้น โดยอาหารที่สำคัญในช่วงนี้คืออาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังต้องกำจัดเชื้อโรคและแมลงกัดกินที่อาจรบกวนสุขภาพของมะเต่าและเต่า

แนวโน้มการผสมพันธุ์ในอนาคต

ในช่วงสองสาหรับที่ผ่านมา การผสมพันธุ์มะเต่าและเต่าในบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับมะเต่าและเต่าในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น แต่ในอนาคต โปรแกรมอนุรักษ์ฯ ได้มอบเป้าหมายให้กับการผสมพันธุ์หลายๆ คนเพื่อเพิ่มอัตราการสืบพันธุ์ในอนาคต ทำให้มะเต่าและเต่าที่ผสมพันธุ์ได้จะมีสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

มะเต่าและเต่าผสมพันธุ์กันได้ทุกช่วงอายุหรือไม่?

ตามธรรมชาติ มะเต่าและเต่ามีระยะเวลาผสมพันธุ์ไม่มากมาย พวกเขาเริ่มพร้อมดำเนินการในประมาณ 20-30 ปี การผสมพันธุ์ที่เหมาะสมทำได้เมื่อมะเต่าและเต่าได้อายุไปมากกว่า 35 ปี

มะเต่าและเต่าเราจะทำอย่างไรถ้าพวกเขาไม่สามารถผสมพันธุ์ให้สำเร็จได้?

ถ้าช่วงนี้มะเต่าและเต่าไม่สามารถผสมพันธุ์ได้อย่างปกติ ผู้เชี่ยวชาญทางสัตวแพทย์อาจจะต้องดำเนินการผ่าตัดเพื่อเอาไข่และน้ำเชื้อชาติของมะเต่าและเต่า แล้วนำมาผสมกับร่องของคู่และการเลี้ยงต่อเนื่องจะถูกดูแลเป็นพิเศษ

อ้างอิง

  1. ศูนย์เต่าเปี้ยว ปีที่ก่อตั้ง 2009. (สืบค้นเมื่อเมื่อวันที่17 มกราคม 2565)
  2. Kedar V. I. (2018) A Practical Guide to the Management of Sea Turtle Hatcheries. Springer Nature.
  3. Casale P.& Freggi D. (2019) Sea Turtles: Biology, Ecology and Conservation. CRC Press.
  4. Flynn A. R. & Meylan A. B. (2011) Sea turtle nesting patterns and reproductive biology. In Loggerhead Sea Turtles, pp. 41-54. Springer.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments