Saturday, June 10, 2023
Homeการศึกษาการเรียนรู้แบบโซแครติก: วิธีการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น

การเรียนรู้แบบโซแครติก: วิธีการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น

การเรียนรู้แบบโซแครติก: วิธีการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น

ความหมายของการเรียนรู้แบบโซแครติก

การเรียนรู้แบบโซแครติกหมายถึงการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบตามแผนที่มีอยู่เดิม ที่มาพร้อมกับการระบุขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่ชัดเจน การเรียนรู้แบบโซแครติกได้รับความนิยมเนื่องจากการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สมองเพื่อคิดเป็นวิธีเล่นในการเรียนรู้

วิธีการใช้การเรียนรู้แบบโซแครติก

การใช้การเรียนรู้แบบโซแครติกจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเทคนิคพื้นฐานของการเรียนรู้แบบโซแครติก ได้แก่

1. การตั้งต้นเรียนรู้

การเรียนรู้แบบโซแครติกยังคงใช้ตู้คิดเดิม ใช้สมองหลายพื้นที่ ทำงานที่ซับซ้อนและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยจะช่วยเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เช่น การใช้เกมส์และควิซ

2. การทำเครื่องหมายและสร้างความจำ

การโฟกัสด้วยตนเองจะช่วยการจดจำและสร้างอะไรซักอย่าง วิธีนี้ช่วยจากการสร้างช่วงที่เยอะแยะและวางเป้าหมายที่จะเรียนรู้

3. การสร้างสรรค์และการพัฒนาแนวคิด

การใช้การเรียนรู้แบบโซแครติกจะเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิด โดยการใช้เทคโนโลยี แจกแจงปัญหา หรือแม้แต่โมเดลทางธุรกิจ

4.การเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะของคุณ

การฝึกฝนทักษะคือการพัฒนาทักษะที่สาธารณะมากขึ้น ไม่ใช่จำกัดไวยากรณ์ หรือเทคนิคการเขียนที่ยอดเยี่ยม ใช้โอกาสค้นพบความสนุกในการขับเคลื่อนให้คุณพัฒนาชื่อเสียงที่ดีในงานของคุณ

ข้อดีของการเรียนรู้แบบโซแครติก

การเรียนรู้แบบโซแครติกมีข้อดีย่อยางสำคัญ รวมถึง

  • การเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้
  • การสร้างทักษะตามที่ช่วยให้พัฒนาพื้นฐานอย่างกว้างขวาง
  • เสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา

นิยามการเรียนรู้แบบโซแครติก

การเรียนรู้แบบโซแครติกคือการเรียนรู้ที่มีกฎการทำงานขั้นสูงมาก พิเศษอยู่กับขั้นตอนการแก้ปัญหาระดับสูง โดยโปรแกรมสามารถทำงานได้หลายทาง เพื่อสร้างการเรียนรู้และคนสนานหลายระบบในการจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบและพื้นที่

สรุป

การเรียนรู้แบบโซแครติกเป็นการเรียนรู้เดิมๆที่มีวิธีการจัดการโดยชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นจุดมุ่งหมาย ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้วิธีการตั้งต้นเรียนรู้ รวมถึงการทำเครื่องหมายและสร้างความจำ การสร้างสรรค์และการพัฒนาแนวคิด และการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะของคุณ และมีข้อดีรวมถึงการเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ การสร้างทักษะที่สาธารณะมากขึ้น และการสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments