Wednesday, May 31, 2023
Homeการเลี้ยงลูกการสอนเด็กมารยาท: อีกหนึ่งทักษะสำคัญในชีวิต

การสอนเด็กมารยาท: อีกหนึ่งทักษะสำคัญในชีวิต

การสอนเด็กมารยาท: อีกหนึ่งทักษะสำคัญในชีวิต

คำนิยามของมารยาท

มารยาท หรือ Manners ในภาษาอังกฤษเป็นการตรึกตรองต่อกฎและวัฒนธรรมที่มีเด็กๆ ที่เรียนรู้ตั้งแต่อายุเล็ก นับเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ต้องมีอยู่ในชีวิตเพราะสามารถสร้างความแตกต่างเนื่องจากการมีมารยาทที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความรู้สึกที่ดีในตัวเด็ก

ทำไมมารยาทถึงสำคัญ

การแสดงความมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตที่เรามีอยู่เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดในตัวเด็ก การเรียนรู้มารยาทจะช่วยให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่ดีนั้นเราต้องทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการที่จะบรรลุมาได้

การสอนเด็กมารยาทควรเริ่มต้นที่ไหน

การสอนเด็กมารยาทเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตเพราะสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีที่สุดตั้งแต่อายุเล็กๆ ดังนั้นคุณพ่อแม่ควรจัดสำหรับเด็กๆ ของคุณเวลาในการฝึกฝนมารยาทอย่างเหมาะสมโดยเริ่มต้นจากการสอนเด็กอย่างมีเหตุผลผ่านการเล่าเรื่องที่เหมาะสม หรือเล่มหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ผู้ปกครองสามารถทำการฝึกฝนทักษะของเด็กผ่านตัวอย่าง เช่น การสอนวิถีปฏิบัติต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

วิธีการสอนเด็กมารยาทเพื่อสร้างการเชื่อมั่นในตัวเด็ก

  1. เรียนรู้ตอนที่เหมาะสม – เด็กจะเรียนรู้ระบบการทำงานของมารยาทได้ตั้งแต่อายุเล็กๆ หากคุณสามารถสอนให้เหมาะสมกับวัยเรียนของเด็ก ๆ ได้
  2. คุณต้องเป็นตัวอย่างในการแสดงความมารยาทด้วยตัวเอง – เด็กมักจะเรียนรู้จากแบบจำลองและการทำตามตัวอย่างของผู้ใหญ่ ดังนั้นการแสดงการดำเนินการที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  3. จัดย่อมเหมาะสมในการสอนเด็กมารยาท – จัดงานเลี้ยงที่มีการวางไว้อย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ รวมถึงกิจกรรมทำของประดิษฐ์ ผลิตและนำเสนอ

สรุป

การสอนเด็กมารยาทเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตเพราะทักษะการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวเด็กได้ ทั้งนี้คุณพ่อแม่สามารถสอนสร้างการเชื่อมั่นในตัวเด็กผ่านการสอนเด็กมารยาทอย่างถูกต้อง ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย

1. กรณีที่เด็กไม่สนใจอยากเรียนรู้มารยาททำอย่างไร?

คำตอบ: ให้พูดคุยและเล่าเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไปกับเด็ก ๆ และแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าการแสดงความมารยาทเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมและชีวิตประจำวันของเด็ก สามารถนำเด็กไปดูงานเลี้ยงที่มีการแสดงออกแบบไว้อย่างเหมาะสมสำหรับเด็กเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและโดยเฉพาะการสอนเด็กเรื่องของมารยาทอย่างเป็นรูปธรรม์ ติดตามความสนใจของเด็กและทำให้เด็กเห็นความสำคัญของการมีมารยาทในชีวิตประจำวัน

2. อายุของเด็กที่เหมาะสมในการเรียนรู้มารยาท?

คำตอบ: การเรียนรู้มารยาทสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุมัธยมต้นและระยะเวลาการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้ตามอัตราการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน แต่สามารถแนะนำให้เริ่มต้นที่อายุ 5-6 ปีเป็นหลัก

อ้างอิง

  • มารยาทในชีวิตประจำวัน, ตัวอย่างนำเสนอการมีมารยาทและวางแผนการกระทำอย่างเหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ พบได้ที่ https://www.verywellfamily.com/improving-manners-in-children-620428
  • การเรียนรู้มารยาทไปด้วยกันสำหรับคุณทั่วไปค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thespruce.com/manners-4073213
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments