Sunday, May 28, 2023
Homeสุขภาพการตามหาพรบัตรตา (Retina detachment)

การตามหาพรบัตรตา (Retina detachment)

การตามหาพรบัตรตา (Retina detachment)

ชีวิตมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ นับแต่การค้นพบเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซมหรือดูแลโรคต่างๆ ปัจจุบัน มีการค้นพบวิธีการรักษาโรคต่างๆ ได้มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค Retina detachment ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหมู่คนที่มีอายุระหว่าง 25-50 ปี

Understanding Retina Detachment

Retina detachment เกิดจากการตัดขาดในชั้นหนังตาของเรา ทำให้เกิดความผิดปกติในภาพที่มองเห็น ดังนั้นการรักษา Retina detachment หากไม่รักษาต่อไปอาจจะทำให้เสียสายตาได้

Symptoms of Retina Detachment

Retina detachment อาจมีอาการเป็นไปได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีเกิดและความรุนแรงของโรค แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดังนี้

  • มีส่วนที่มองไม่เห็นอยู่
  • เปลี่ยนแปลงเมื่อมองขึ้นขึ้นจากตำแหน่งนั้นๆ
  • มีแสงกระพริบอยู่บนหน้าตาบ่อยครั้ง
  • มีอาการเข้มขันตามด้วยเจ็บปวดในพาราทอน

Causes of Retina Detachment

Retina detachment เกิดจากการบิดเบือนหรือทับเกินไปบนชั้นหนังตา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคต้อหินที่เป็นรุนแรง การชนเหตุการณ์หรือการออกกำลังกายผิดวิธี การปวดหัวแรง กระตุกหัวขณะกินอาหารและหลับ และมีบางครั้งที่ไม่สามารถระบุสาเหตุเป็นประการชัดเจนได้

Treatment of Retina Detachment

หาก Retina detachment ไม่มีอาการรุนแรงมาก เช่นริ้วเหม็นหรือชั้นหนังตามีความผิดปกติน้อย แพทย์อาจใช้วิธีการถอดขึ้นมาและใส่ปล่อยเอง ต่อไปจะต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกดของตาและฝีกจมูกขณะหายใจนาน แต่ถ้ามีอาการหนัก หมอจะต้องทำการฉีดยาตัวสามัญหรือการผ่าตัดขนาดเล็กๆ หรือกรณีที่รุนแรงเช่นน้อยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา อาจจำเป็นต้องผ่าตัดแผลตาหรือการเสียชีวิต

Prevention of Retina Detachment

การป้องกัน Retina detachment สามารถป้องกันได้ด้วยการ ดูแลชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เช่น เลี้ยงอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ

Conclusion

ภาวะ Retina detachment เป็นโรคที่สำคัญที่ต้องระวัง หากไม่รีบรักษาอาจทำให้เสียสายตาได้ การดูแลเราเองอย่างแม่นยำ รวมถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะ Retina detachment ได้

FAQ

1. Retina detachment เกิดได้กับคนกลุ่มอายุไหน?

Retina detachment เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่อายุไหนที่เป็นพื้นฐาน ตั้งแต่อายุ 25 – 50 ปี

2. Retina detachment สามารถรักษาได้ทางการแพทย์มั้ย?

Retina detachment สามารถรักษาได้ทางการแพทย์โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ใช้ยา เฉือน/ผ่า เปิดช่องการมองเห็นในตาและใส่สายตาตู้ช่วย

3. Retina detachment สามารถก่อให้เกิดย้อนกลับได้หรือไม่?

Retina detachment ในภาวะเริ่มต้น สามารถรักษาได้และเกิดความย้อนกลับได้ แต่ถ้าเป็นภาวะรุนแรงมาก อาจทำให้ไม่สามารถเกิดการฟื้นฟูดังเดิมได้

4. Retina detachment มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้าง?

ก่อนที่ Retina detachment เกิดขึ้น ควรดูแลชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เช่น เลี้ยงอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ

5. Retina detachment มีผลกระทบอย่างไรต่อสายตา?

Retina detachment สามารถกระทบต่อสายตาได้โดยทำให้เกิดความผิดปกติในพิมพ์ต่างๆ และเสียสายตาได้

6. Retina detachment สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างไร?

การวินิจฉัย Retina detachment สามารถทำได้โดยล้างตา/ส่องตา/ถ่ายภาพตา และพบว่ามีมั่นใจใกล้เคียงกับ Retina detachment โดยประมาณ

7. Retina detachment มีความรุนแรงและระยะเวลาในการรักษาอย่างไร?

Retina detachment มีความรุนแรงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิด และความรุนแรงของโรค การรักษา Retina detachment อาจใช้เวลาสั้นๆ รวมถึงไม่เกิน 1-2 วัน ถึงเวลานานสูงสุด 1 สัปดาห์เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและวิธีการรักษาที่ใช้

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments